ردیف

نام استخر

آدرس تلفن عکس ها
۱ فتح شهریار- کرشته – میدان حافظ – خ میثم تمار ۶۵۲۷۳۸۱۰ کلیک
۲ کلهر شهریار – عباس آباد   کلیک
۳ شباهنگ شهریار – بلوار امیر کبیر   کلیک
۴ قائم شهریار – ابتدای فردوسیه   کلیک
۵ آزادگان شهریار – بلوار آزادگان   کلیک
۶ سامان شهریار – فاز ۲ شهرک مخابرات   کلیک
۷ مشهدی اندیشه فاز ۳ خ بوستان   کلیک
۸ آب های طلایی اندیشه فاز ۳   کلیک
۹ الماس اندیشه فاز ۴ خ توحید شمالی خ هشترودی   کلیک
۱۰ نرگس اندیشه   کلیک
۱۱ شهدای اقتدار اندیشه   کلیک
۱۲ موج های آبی شهریار – فرارت   کلیک
۱۳ محمد شهریار – وحیدیه   کلیک
۱۴ امواج باغستان   کلیک
۱۵ آبشار آبی ارس شهریار نصیرآباد  ۹۱۲۲۶۳۶۷۵۲ کلیک