• پرورش جسم و تقویت روحیه سالم در افراد .
 • توسعه و تعمیم ورزش همگانی و هـماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و اوقات فراغت سالم.

 • ایجاد و اداره امور مراکز ورزش وتوسعه و ترویج ورزش قهرمانی به منظور تحقق اهداف نظام.

 • حل مشکلات جوانان.

 • اعتلا و رشد نسل جوان شهرستان.

 • استعداد یابی و کشف توانائیهای بالقوه جوانان .

وظایف کلی

۱ حوزه ورزش
برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت به منظور:
 • توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم جوانان شهرستان ملارد .

 • تعلیم و تربیت داوران و مربیان ورزش در شهرستان ملارد .

 • همگانی کردن ورزش در شهرستان ملارد .

 • تعمیم ورزش در روستاها و مناطق عشایری شهرستان ملارد .

 • ارتقاء سطح ورزش قهرمانی برای دستیابی به رتبه های برتر در میادین استانی ، کشوری و بین المللی.

 • ارتقاء سطح ورزش حرفه ای با رویکرد اقتصادی.

 • تأسیس، تجهیز و اداره ورزشگاهها (استادیوم ها) و سایر مراکز ورزشی جهت توسعه آنها.

 • تدوین شاخصهای مربوط به صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین صلاحیت اخلاقی مدیران مراکز ورزشی و تفریحات سالم در شهرستان و نظارت بر فعالیتهای آنها طبق آئین نامه مصوب اداره کل ورزش و جوانان استان تهران .

 • هدایت و حمایت هیئت های ورزشی برای دستیابی به اهداف ورزشی تعیین شده .

 • بازرسی امور فنی مربوط به ورزش و تربیت بدنی در مدارس، دانشگاهها، آموزشگاههای عالی و سایر دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف تعیین شده.

 • فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تقویت مشارکت بخش غیر دولتی و تحکیم نهضت داوطلبی در فعالیتهای ورزشی.

۲- حوزه جوانان
 • مطالعه و پژوهش در حوزه‌های راهبردی امور جوانان به منظور بازشناسی و تبیین مسائل و نیازهای گوناگون جوانان و ارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنان و هماهنگی مطالعات کاربردی دستگاه‌های اجرایی  شهرستان در این راستا.

 • شناسایی، نظارت، حمایت و تقویت تشکل‌های غیردولتی جوانان.

 • شناسایی فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی جوانان با همکاری مراجع ذیربط.

 • بررسی عملکرد و میزان اثربخشی فعالیت‌های دستگاه های اجرایی مرتبط با امور جوانان و ارسال به مراجع ذی‌ربط.

 • ساماندهی و نظارت بر مراکز خدمات مشاوره‌ای و اطلاع‌رسانی جوانان.

 • طراحی و مدیریت برنامه‌های شهرستانی و استانی  ویژه و فرابخشی و نمونه‌سازی فعالیت‌های مر بوط به جوانان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط.

 • تهیه و تدوین «برنامه جامع ساماندهی امور جوانان شهرستان ملارد » با عنایت به جایگاه نقش و مأموریت‌های اساسی دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان.

 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به جوانان در جهت رفع کاستی‌ها و پیشنهاد برای تغییر و اصلاح یا وضع قوانین جدید به مراجع ذی‌صلاح با همکاری دستگاه های ذی‌ربط.

 • ساماندهی فعالیت‌های فراغتی نسل جوان متناسب با مقتضیات دوره جوانی در جهت سازندگی شهرستان ملارد و رفع محرومیت فرهنگی و اجتماعی جوانان در مناطق شهری و روستایی.

 • ارائه شیوه‌های مناسب برای استفاده بهینه از استعدادها و توانایی‌های جوانان و بهره‌گیری بیشتر از امکانات و منابع دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

 • همکاری در تعیین ضوابط و استاندارد برای فعالیت‌های مراکز فرهنگی و هنری مربوط به جوانان با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.