جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره مذکور از طریق سامانه آموزشی فدراسیون ورزشهای همگانی تا تاریخ : ۹ خرداد ۱۴۰۱ ثبت نام نمایید .
شرایط و مدارک عمومی مورد نیاز :
۱ _ ثبت نام کامل متقاضیان در پورتال آموزشی فدراسیون
۲ _ بارگذاری اصل شناسنامه ، کارت ملی ، بیمه ورزشی، کارت پایان خدمت برای آقایان
۳_ حداقل سن برای شرکت کنندگان ۱۸ سال است .
شرایط و مدارک تخصصی مورد نیاز :
این دوره بصورت رایگان برگزار می گردد.