رئیس هیئت              محسن علیزاده

نائب رئیس معصومه افتخاری

 

 

 دبیر هیئت

مجتبی عزتی

 

 کمیته فنی

 

   حامد تاجیک     

علی گل محمدی  

مصطفی میرزایی

سحر کاشی

اعظم نجف پور

سارا قره گوزلو

کمیته داوران مهران ادیبی