طی توافق های انجام شده روز های چهارشنبه و پنجشنبه( ۲۰_۲۱ مرداد ماه) از ساعت ۱۵الی ۱۹ در زمین چمن مارلیک (استادیوم ۵هزار نفری) و امیر آباد (مجموعه ورزشی شهدای امیرآباد) توسط کمیته استعدادیابی هیات فوتبال برگزار می شود و در نهایت تعداد ۱۱ بازیکن به هیات استان به عنوان نماینده شهرستان جهت طرح استعدادیابی تیم ملی زیر ۱۷ سال فوتبال کشور معرفی می‌شود.