طی حکمی از سوی دکتر شیرازی رئیس هیات فوتبال استان تهران، هادی نصیری بعنوان رییس هیات فوتبال ملارد منصوب شد.

🔹به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان و به نقل از خبرگزاری برنا؛ با حضور رسول ضابطیان رئیس اداره ورزش و جوانان ملارد و اعضای هیات فوتبال و با حکم دکتر شیرازی رئیس هیات فوتبال استان تهران، هادی نصیری بعنوان رییس هیات فوتبال منصوب و حکم ایشان به وی اعطاء شد.